Ukens quiz (22/2015)

1. Jens Gran Gleditsch hadde sitt virke i Arendal i årene 1912-1917. Hva arbeidet han som?


Sogneprest
Rådmann
By-ingeniør

2. Øyestad kirke er en av våre eldste kirker. Når omtrent regner vi med at kirken ble bygd?


1100-tallet
1200-tallet
1300-tallet

3. Portrettbysten av Gabriel Scott ble reist i 1973. Hva het kunstneren bak dette mesterverket?


Skule Waksvik
Ada Madsen
Gunnar Havstad

4. I gågaten i Arendal er det plassert en skulptur som har fått navnet ”Omsorg”. Hva heter kunstneren?


Jenny Alnæs
Margit Elisabeth Amundsen
Kirsti Aall

5. Hva heter lederen av eldrerådet i Arendal?


Per Filseth
Stein Torgersen
Elsa Momrak

6. Hva het hisøymannen som var XU-agent under andre verdenskrig og som senere ble forfatter av over 60 lokalhistoriske bøker?


Birger Dannevig
Alv Dannevig
Georg Dannevig

7. Hvilken kjent kunstner losjerte i Kolbjørnsvik i 1887?


Henrik Ibsen
Edvard Munch
Knut Hamsun

8. Hva het ordføreren i Øyestad ved krigsutbruddet i 1940?


Knut Josefsen
Johan G. Væding
Gunnar Sætra

9. Hva het den siste losen på Merdø?


Søren Hansen
Kåre Mikkelsen
Peder Rasmussen

10. Hvilken konge besøkte Arendal i 1646?


Fredrik 4.
Kristian 5.
Kristian 4.

Tilbake til forsiden