Ukens quiz – lett blanding (21)

1. Richard Arnold bodde og virket mange år i Arendal. Hvor var han født?


I Danmark (København)
I Nederland (Amsterdam)
I Tyskland (Münster)

2. Hva slags stilling hadde Richard Arnold i Arendal?


Han var stadsingeniør
Han var byfogd
Han var organist

3. Hvem var ordfører på Hisøy 1938-1940?


Alv Dannevig
Harald Kallevig
Jørgen P. Jensen

4. Hva er navnet på Hisøys (og landets) fremste marinemaler?


Ants Lepson
Leonard Rickard
Birger Mar

5. I hvilket år ble Sandvigen fyr lagt ned?


1933
1939
1943

6. Når ble Arendal Historielag stiftet?


1980
1985
1990

7. Hvem er dagens leder av Arendal Historielag?


Ellen Ledaal Gjertsen
Gunnar Molden
Nils Voje Johansen

8. Nedenes Sparebank ble stiftet i 1887. Den ble senere fusjonert med andre sparebanker. Hva er dagens navn på denne banken?


Arendal og Omegns Sparekasse
Sparebanken Sør
Arendal Sparebank

9. Hva het ordføreren i Øyestad i årene 1840-1841?


Kittel Nilsen
Daniel K. Vigeland
Terje Johnsen

10. Hva het ordføreren i Arendal i årene 1926-1931?


Ove Andersen
Niels Barth
Oscar Lundegaard

Tilbake til forsiden