Hisøy

Denne quizen baserer seg på boken Hisøy-Quiz utgitt av Hisøy Historielag (Ulrik Sissener Kirkedam).

1. Hvor mange ganger har partiet Venstre hatt ordførervervet på Hisøy?


3 ganger
2 ganger
1 gang

2. Arthur J. Knutsen var ordfører på Hisøy 1968-1975. Hvilket parti tilhørte han?


Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre

3. Hvem stod først på Høyres valgliste ved kommunevalget i 1971?


Frithjof Holst-Pedersen
Gunnar Dannevig
Johan Guldal

4. Like utenfor Havsøyknubben forliste en skute i 1909. Hva het skuta?


Iona
Fredensborg
Clio

5. Ved folketellinga i 1900 var Havsøy tett befolket. Hvor mange mennesker bodde det der da?


25
53
102

6. Det kom en del mennesker til Havsøy i februar 1945. Hvem flyttet inn i husene?


Wehrmacht – soldater
De opprinnelige eierne
Tvangsevakuerte flyktninger fra Finnmark

7. Hva var navnet på den første fyrforvalteren på Store Torungen?


Johan Christian Rømcke - Knudsen
Christopher Hvidt
Søren Peder Nielsen

8. Hva het den siste losen på Havsøy?


Jacob Jacobsen
Middel Jensen
Ellef Gunlegsen Hafsøen

9. Hvem har skrevet boken ”Jørgen P. Jensen. En eventyrskikkelse i norsk skipsfart”?


Ulrik Sissener Kirkedam
Kristen Taraldsen
Johs. G. Torstveit

10. Jørgen P: Jensen hadde et kristent livssyn og var avholdsmann. Hvilken organisasjon var han medstifter til i 1917?


Blå Kors i Arendal
Losje Starkad i Arendal
Hisøy Indremisjonsforening

Tilbake til forsiden