Ukens quiz (19/ 2015). Om byens aviser

Ukens quiz er basert på Terje Bodin Larsens artikkel ”Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal” i årsskriftet Sånn var det (Arendal Historielag, 2014). På hjemmesiden Arendal2023.no vil du finne utdrag av denne artikkelen under overskriften Avishistorie.

1. Hvilken avis var størst de første tiårene av 1900-tallet?


Tiden
Agderposten
Vestlandske Tidende

2. Tiden ble stanset i løpet av krigen. Når skjedde det?


12. juli 1940
12. juli 1941
12. juli 1942

3. En av disse var redaktør av Vestlandske Tidende i løpet av krigen


Vidkunn Schreiner
Christian Stray
Sigurd Svendsen

4. Når ble Agderposten grunnlagt?


1874
1884
1894

5. Hvem av disse regnes som Agderpostens grunnlegger?


Jens Svendsen
Viggo Ullmann
Sigurd Svendsen

6. Hvorfor ble Vestlandske Tidende stanset i 1943?


Fordi redaktøren ikke lenger kunne støtte Quisling-regimet
Fordi avisen gikk med store underskudd
Fordi tyskerne forlangte avisen stanset

7. I 1923 ble Arbeiderpartiet splittet og Norges Kommunistiske Parti ble dannet. Partiet overtok noen av arbeiderbevegelsens aviser. Hva slags skjebne fikk Tiden?


Den ble for en periode organ for Norges Kommunistiske Parti
Den forholdt seg nøytral til splittelsen
Den fastholdt tilknytningen til Arbeiderpartiet

8. Ola Solberg var redaktør i Tiden 1924-1937. Han er også kjent som:


Stortingsrepresentant for Aust-Agder
Ordfører i Kristiansand
Fylkesordfører i Aust-Agder

9. Vestlandske Tidende ble grunnlagt i 1832. Hva het den første redaktøren?


Niels Mathias Aalholm
Ole Abelsæd
Rolf Gorboe

10. NS-medlemmet Andreas Hanssen var en kort periode redaktør av Vestlandske Tidende under krigen. Før 1923 var han tilsluttet et annet parti. Hvilket?


Høyre
Arbeiderpartiet
Bondepartiet

Tilbake til forsiden