Mai-quiz

1.

Nasjonal Samling i Arendal hadde en stor festforestilling i Arendal Rådhus 17. mai 1941. Hva feiret de denne dagen?


Landets grunnlov
Vidkun Quislings fødselsdäg
Stiftelsesdagen for Nasjonal Samling

2.

Færvik kirke er en nygotisk langkirke oppført i tre i 1879/ 1884. Den har en slående likhet med en annen kirke. Hvilken?


Stokken kirke
Hisøy kirke
Tromøy kirke

3.

Arendal gassverk ble tatt i bruk i 1867. Når ble virksomheten avviklet?


I 1930-årene
I 1940-årene
I 1950-årene

4.

Der gassverket opprinnelig lå, er det reist et nytt bygg. Hvilket?


Tinghuset i Arendal
Arendal bibliotek
Arendal politistasjon

5.

Det har vært drevet jernmalmdrift i det såkalte Arendalsfeltet i mer enn 400 år. Gruvene ble etter hvert nedlagt pga ulønnsom drift. De siste ble lagt ned i 1976. Hvilke gruver var det?


Klodeborggruvene
Bråstadgruvene
Neskilgruvene

6.

Den innerste delen av Kittelsbukt ble gjenfylt med sand for Hovekilen på Tromøy. Når skjedde det?


1946
1949
1955

7.

Den såkalte Skrivergården i Kolbjørnsvik ble oppført i 1711. Hvem har bygningen fått sitt navn oppkalt etter?


Claus Dibbern
Andreas F. Finne
Herlof Herlofson

8.

Ludvig Daae Zwilgmeyer (1855-1910) var sogneprest i Barbu da han ble valgt inn på Stortinget for byene Arendal og Grimstad i 1910. Hvilket parti representerte han?


Høyre
Venstre
Frisinnede Venstre

9.

Hva het ordføreren i Arendal ved krigsutbruddet i 1940?


Niels Sødring Barth
Konrad M. Havig
Ola Solberg

10.

De eldste sjøkartene over Arendalsområdet ble laget midt på 1500-tallet. Fra hvilket land kom disse tidlige kartografene fra?


Holland
Danmark
England

Tilbake til forsiden