Mellomkrigstid

1. Hva het den første formannen i Aust-Agder arbeideridrettskrets?


Jens Kvale
Sigurd Evensmo
Ole Solberg

2. Hva het det første arbeideridrettslaget i Arendal?


Arbeideridrettslaget Myrene
Hauk arbeideridrettslag
Heldal arbeideridrettslag

3. Hvem var ordfører i Arendal 1920-1924?


Joseph Hammer
Ove Andersen
Halvor Løvold

4. Hvilket parti representerte ordføreren i Arendal 1920-1924


Venstre
Avholdspartiet
Høyre

5. Hvordan var valgdeltakelsen blant kvinner i Arendalsområdet i mellomkrigstiden?


Den var omtrent lik mennenes deltakelse
Den var lavere enn mennenes deltakelse
Den var høyere enn mennenes deltakelse

6. I 1934 var det i herredsstyrene i Aust-Agder til sammen 500 representanter. Hvor mange av disse var kvinner?


0
4
8

7. Nasjonal Samling gjorde et godt valg i enkelte byer og herreder i Aust-Agder ved stortingsvalget i 1933. Hvor mange stemmer fikk NS i Stokken kommune ved valget i 1933?


0
10
30

8. Hvem var ordfører i Stokken kommune 1928-1931?


Syver Kristiansen
Hans J. Bakke
Nils Hjelmtveit

9. Når ble navnet Hisø herred forandret til Hisøy herred?


1925
1930
1935

10. Hvem har skrevet boken: Jørgen P. Jensen. ”En eventyrskikkelse i norsk skipsfart”?


Kristen Taraldsen
Gustav Sætra
Anne Tone Aanby

Tilbake til forsiden