Litt av hvert 4

1.

Arendal Turnforening ble stiftet 17. mai 1857. Hvem var grunnleggeren av denne foreningen?


Jens Scharff
Joseph Stockinger
Ole Schrøeder

2.

Hva het den første sognepresten på Hisøy?


Abraham Vilhelm Heffermehl
Lars Oftedal
Peder Jacobsen Brinch

3.

Tromøy kirke er opprinnelig en langkirke fra 1150. Den ble senere ombygd til en korskirke. Når skjedde det?


1728
1738
1748

4.

Biskop Maroni var rettmessig biskop for Agder under krigen. Han la ned embetet i februar 1942. Hva het den Quisling-utnevnte biskopen som fikk ansvaret for kirkene i Aust-Agder?


Jørgen Kvasnes
Lars Frøyland
Ludvig Daae Zwilgmeyer

5.

Spanskesyken rammet også Arendal da den herjet som verst i 1918. I byen bodde det da omtrent 10 000 mennesker. I løpet av noen uker omkom:


omtrent 50 personer
omtrent 100 personer
omtrent 200 personer

6.

Hvem ble utnevnt som den første sorenskriver i Kolbjørnsvik?


Claus Dibbern
Tellef Lassen
Conrad N. Schwach

7.

Navnet Sørlandet ble først tatt i bruk på begynnelsen av 1900-tallet. Hvem har fått æren av å lansere dette navnet på landsdelen vår?


Gabriel Scott
Vilhelm Krag
Henrik Ibsen

8.

Det ble komponert en kantate i anledning Arendals 200-årsjubileum. Hvem komponerte musikken til denne kantaten?


Gunnar A. Somdalen
Dagfinn Moe
Alfred Theodor Olsen

9.

Arendal hadde besøk av kong Haakon 7. i


juli 1906
juli 1908
juli 1910

10.

Alexander Møllers legat var ett av de største legatene i Arendal. Hva var formålet med dette legatet?


Til opprettelse og vedlikehold av et barneasyl i Barbu
Til 2 eller 3 i Arendal fødte og boende ugifte, trengende piker eller enker, som ikke nyter eller har nytt understøttelse av fattigvesenet
Til frihjem m.m. for eldre damer av den bedre stand over 40 år og som bekjenner seg til statskirken

Tilbake til forsiden