Lett blanding 6

1. En av de tidligere omegnskommunene til Arendal ble gjerne omtalt som ”ettpartikommunen”. Hvilken kommune var det?


Stokken
Flosta
Moland

2. Hvem stiller som ordførerkandidat for Høyre ved kommunevalget i Arendal høsten 2015?


Roar Gundersen
Sidsel Pettersen
Geir Fredrik Sissener

3. Saga kino ble åpnet i mars 1938. Hvem var arkitekten?


Kjetil Ugland
Christian Fürst
Kjell Arve Lund

4. Når skal Arendal feire 300 år?


2019
2020
2023

5. Når fant sabotasjeaksjonen mot Arendal Smelteverk sted?


November 1942
November 1943
November 1944

6. Moland kommunevåpen er tegnet av Oddvar Andre Enggrav. Det ble godkjent av tidligere Moland kommunestyre i januar 1983. Hvordan kan våpenet best beskrives?


Som en hvitmalt bokstav M på blå bunn
Som en skråstilt blå spiss på sølv, dannet ved bølgesnitt
Som to gule bjelker på rød bakgrunn

7. Rise stasjon ble etablert i 1908 og var opprinnelig et knutepunkt mellom Grimstadbanen og Åmlibanen. Når ble Grimstadbanen lagt ned?


1960
1961
1962

8. Hva het ordføreren i Stokken kommune i årene 1945-1961?


Johs. Kinserdal
Thor Lund
Sigurd B. Ledaal

9. Hva het den siste ordføreren i Tromøy kommune? (1988-1991)


Leif G. Andersen
Tove Stiansen
Jens Lien

10. Bjorbekk er tettsted i tidligere Øyestad kommune. Den sannsynlige betydningen av bjor (gammelnorsk bjorr) er:


Oter
Bever
Bjørn

Tilbake til forsiden