Blandet drops 5

1.

Carl S. Hornli var redaktør for en lokalavis. Hvilken?


Tiden
Agderposten
Vestlandske Tidende

2.

Elevine Heedes vei er en liten sidevei til Hansnesveien. Hva er Elevine Heede mest kjent som?


Baptist, lærer og salmedikter
Adventist, lærer og salmedikter
Metodist, lærer og salmedikter

3.

Når ble de tidligere kommunene Øyestad, Tromøy, Hisøy og Moland innlemmet i Arendal storkommune?


1989
1992
1993

4.

Omtrent hvor mange innbyggere hadde Arendal i 2014?


40000
44000
48000

5.

Hvordan kan kommunevåpnet i Arendal best beskrives?


Som en krysseiler, et tremastet skip av 1700-tallstype, på tre bølger
Som en fullrigger av 1800-tallstype, på fire bølger
Som en fullrigger av 1800-tallstype, på tre bølger

6.

På 1800-tallet var Arendal en av landets rikeste byer. Omtrent hvor stor var den gjennomsnittlige formuen pr. innbygger i 1870?


Den var dobbelt så stor som gjennomsnittet for landet
Den var tre ganger så stor som gjennomsnittet for landet
Den var fire ganger så stor som gjennomsnittet for landet

7.

Asbjørn Andersen representerte Aust-Agder på Stortinget 1989-1993. Hvilket parti representerte han?


Arbeiderpartiet
Venstre
Høyre

8.

Ørnulf G. Christensen var ordfører i Arendal. Hvilket parti representerte han?


Venstre
Høyre
Senterpartiet

9.

Aust-Agder museum og arkiv blir også benevnt som:


Kilden
Kuben
Fredensborg

10.

Hva heter direktøren ved Aust-Agder museum og arkiv?


Kjell-Olav Masdalen
Fie Skaar Trysnes
Snorre D. Øverbø

Tilbake til forsiden