Mest fra Arendal by

1.

Hvilken avis ble startet sist?


Vestlandske Tidende
Agderposten
Tiden

2.

Arendal har hatt 4 store bybranner; i 1798, 1848, 1863 og i


1865
1868
1898

3.

Hva slags stilling innehadde Theodor Dahm Møinichen?


Han var postmester i Arendal
Han var telegrafbestyrer i Arendal
Han var politimester i Arendal

4.

Når ble Arendal rådhus og kulturhus offisielt åpnet?


2004
2005
2006

5.

Hvis du skal til Christopher Gøyes vei, må du dra til Nedenes-åsen. Hva slags embete innehadde Christopher Gøye (1584-1650)?


Han var lensherre
Han var sorenskriver
Han var fogd

6.

Hvem ble ordfører i Arendal etter frigjøringen i 1945?


Niels Sødring Barth
Ola Solberg
Carl Hansen

7.

Hvilket parti ble størst ved bystyrevalget i Arendal i 1945?


Høyre
Arbeiderpartiet
Venstre

8.

Hvem var ordfører i Arendal i perioden 1996-1999?


Alf Eivind Ljøstad
Sigurd Ledaal
Ivar Bollmann Pedersen

9.

Ved kommunevalget i 1925 ble de Liberalkonservative (Høyre) med sine 19 representanter den største partigruppen i Arendal bystyre. Hvilket parti ble nest-størst?


Arbeiderpartiet
Sosialdemokratene
Avholdspartiet

10.

Margarete-Stiftelsen ble opprettet i 1891. Det ble da gitt en donasjon på kr. 200.000. Hvem stod bak denne gaven?


Anton Christian Houen
Carl Aalholm
Sam Eyde

Tilbake til forsiden