Blandet drops 4

1.

Når ble Arendals dramatiske selskap opprettet?


1790
1796
1798

2.

Henry Lawson (1867-1922) er regnet som en av Australias fremste novelleforfattere. Hvilken forbindelse hadde han til Tromøy?


Moren var født og oppvokst på Tromøy
Faren var født og oppvokst på Tromøy
Svigerfaren var født og oppvokst på Tromøy

3.

Eli Hagen (1914-2010) er født og oppvokst på Eydehavn. Faren hennes, Sverre Hagen, var ansatt ved Nitriden som tolk for den franske ledelsen.Else Hagen er kjent som:


Barnebokforfatter og oversetter av franske barnebøker
Billedkunstner, værlig kjent for sine store materialmosaikker
Fagoversetter av franske teknologibøker

4.

Hva var Gunder Mathiesen Dannevig særlig kjent for?


Han var en kjent sjøfartshistoriker
Han var en kjent fotograf
Han var havforsker og grunnlegger av Flødevigen utkleknigsanstalt

5.

Hva het kongen som igangsatte graving etter gull på Hisøy?


Fredrik 2.
Kristian 3.
Kristian 4.

6.

Først i 1959 ble den første kvinnen valgt inn i Stokken herredstyre. Hva het hun?


Lilly Walvik
Liv Moland Andersen
Eva Andersson

7.

Hvem fikk Aust-Agder fylkes kulturpris i 1983?


Hartvig W. Dannevig
Alf Dannevig
Gunder Mathiesen Dannevig

8.

Skuespilleren Claes Gill (1910-1973) er født i Odda, men han hadde sine barne- og ungdomsår et annet sted. Hvor?


Hisøy
Tromøy
Eydehavn

9.

Hva symboliserer Aust-Agder fylkesvåpen?


Trelasthandel og utvinning av jernmal
Sjøfarten
Samhold by og bygd

10.

Ved stortingsvalget i 1936 stilte Høyre i Aust-Agder listeforbund med:


Bondepartiet
Fedrelandslaget
Bondepartiet og Fedrelandslaget

Tilbake til forsiden