Litt av hvert

1.

Ved stortingsvalget i 1953 ble Magnhild Hagelia valgt inn som representant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Hvilken kommune var hun da hjemmhørende til?


Gjerstad
Øyestad
Hisøy

2.

Valgdeltakelsen varierte enormt mellom byene i mellomkrigstiden. Arendal by utmerket seg gang på gang ved kommune- og stortingsvalgene ved at valgdeltakelsen var:


blant den høyeste i landet
omtrent på gjennomsnittet
blant den laveste i landet

3.

Ingeborg Tomine Tveite (1893-1983) var mangeårig jordmor i Austre Moland (1919-1955). Ved siden av jordmorgjerningen, fikk hun også autorisasjon til å foreta vaksinasjoner i kommunen. Spørsmålet er hvor mange barn hun tok i mot i sin tid som jordmor i Austre Moland:


413 barn
513 barn
713 barn

4.

I 1950 ble en mann fra Hisøy norgesmester i friidrett (i stille lengde). Hva het han?


Bjørn Trommestad
Olav Flaten
Jens Hansen

5.

På 1500-tallet ble Sørlandet for alvor trukket inn i internasjonal handel og økonomi. Det startet med at hollenderne oppdaget ressursene i landsdelen. Hva slags ressurser var hollenderne først og fremst interessert i?


jernmalmen
eiketømmeret
makrellen

6.

Gjennom tidene var det i Arendals-området mange hundre jerngruver i drift, men bare noen titalls samtidig. Gruvene i områdene rundt Neskilen startet opp på slutten av 1600-tallet. Når ble gruvedriften avviklet der?


rundt 1790
rundt 1850
rundt 1870

7.

Statsminister Oscar Torp arbeidet i sitt tidlige voksne liv i Arendalsområdet. Hvor arbeidet han?


Som elektromontor ved O.B. Sørensens rederi
Som elektromontør ved Jørgen P. Jensens rederi
Som anleggsarbeider på Eydehavn

8.

Ved stortingsvalget i 1953 valgte Høyre i Aust-Agder å inngå listeforbund med et annet parti. Hvilket?


Bondepartiet
Venstre
Kristelig Folkeparti

9.

Der satt en beryktet lensherre på Nedenes kongsgård 1570-1585. Hva het han?


Erik Munk
Christopher Gøye
Palle Rosenkrans

10.

Når ble industristedet Eydehavn etablert?


1907
1913
1921

Tilbake til forsiden