Ukens quiz - partipolitikk

1.

Østremolands Hereds Venstreforening” ble stiftet 29.02. 1884. Hvem ble valgt til foreningens første formann?


Torjus Engelskjøn
Ivar Fløystad
Anders Tangen

2.

Grundlovsvennernes Fællesforening for Nedenæs Amt” (Aust-Agder Høyre) ble dannet i Arendal sent på 1800-tallet. I hvilket år skjedde det?


1882
1883
1884

3.

Hvem var Aust-Agder Høyres første formann (Nedenæs Amt)?


Skipsreder O.B. Sørensen
Skipsreder Oscar Herlofson
Sogneprest A.V. Heffermehl

4.

I stortingsperioden 1886-1888 ble det valgt inn en Høyre-representant fra Arendal. Hva het han?


Tollinspektør T.C. Christensen
Sogneprest A.V. Heffermehl
Stadsingeniør R. Arnold

5.

Valgdeltakelsen for menn var begrenset før 1898. Arendals mangeårige ordfører Ole Schrøder baserte sin stemmerett på:


Han tjente mer enn 500 kroner i årsinntekt
Han eide en omtrent verdiløs parsell av Torbjørnsbu gård
Han eide en stor bygård

6.

Ved stortingsvalget i 1953 valgte Aust-Agder Høyre å gå inn i listesamarbeid med:


Bondepartiet
Venstre
Kristelig Folkeparti

7.

Arbeiderpartiavisen Tiden ble startet i 1906. Hvem var avisens første eier, utgiver og forretningsfører?


Mikal Bie
J. Antonsen Nøkleby
Ole Øisang

8.

Ved kommunevalget i Arendal i 1919 ble det stilt 4 lister. Hvilket parti fikk inn flest representanter i Arendal bystyre?


De liberalkonservative (Høyre)
Arbeiderpartiet
Avholdspartiet

9.

Hvilket parti fikk ordføreren i Østre Moland etter kommunevalget i 1934?


Høyre
Venstre
Arbeiderpartiet

10.

Hvilket parti fikk ordføreren på Tromøy etter kommunevalget i 1937?


Høyre
Venstre
Arbeiderpartiet

Tilbake til forsiden