Hisøy-quiz

Spørsmålene i denne quizen er hentet fra boken Hisøy-quiz, utgitt av Hisøy Historielag 2013 (Ulrik Sissener Kirkedam). Til uken blir denne boken lagt ut for salg hos Høyer bokhandel.

1.

Når ble Hisøy egen kommune?


1825
1862
1881

2.

Hva het den første ordføreren på Hisøy?


Bjørn Trommestad
Sogneprest A.V. Heffermehl
Torjus Dahle

3.

Frithjof Holst-Pedersen var ordfører på Hisøy. Hvilket parti representerte han?


Venstre
Arbeiderpartiet
Høyre

4.

Det har vært to store branner på Kolbjørnsvik-tangen. En var i 1963. Når var den første?


1886
1899
1902

5.

Menighetshuset på Hisøy var en gave, fra hvem?


Skipsreder O.B. Sørensen
Skipsreder Jørgen P. Jensen
Skipsreder Marlow Wangen

6.

Hvor på Hisøy lå gullgruven til Kristian 4.?


Graudeviga
Utnes
Brattåsen

7.

Hvilket år ble Lille Torungen lagt ned?


1880
1914
1940

8.

Jørgen Lassen og Steffen Tengelsen hadde et båtbyggeri på Hisøy. Hvor lå dette?


I Kolbjørnsvik
I Stølsviga
På Jomfruholmen

9.

Hvor ble den første Kolbjørn-fergen bygd?


Arendals Mekaniske Verksted, Kulltangen
Lindstøl Båtbyggeri, Risør
Pusnes Mekaniske Verksted, Tromøy

10.

En avholdt lektor, Gabriel Scott-kjenner og forfatter, bodde på Gjervoldsøy. Hvem tenker vi på?


Lektor Per Aamlid
Lektor Reidar Storhaug
Lektor Arne Beisland

Tilbake til forsiden