Blandet drops 3

1.

Arendal Rådhus ble bygget i tiden 1812-1815 som privatbolig for en rik skipsreder og handelsmann. Hva het han?


Morten Michael Kallevig
Morten Smith Dedekam
Hans Herlofson

2.

Hvem har komponert ”Arendals-sangen”?


Jens M. Scharff
Emil Rummelhoff
Caroline Schytte Jensen

3.

Før Tromøy- broa ble åpnet i 1961, var det båtforbindelse mellom øya og fastlandet. Den første daglige ruteforbindelsen kom med ”Nøkken” i 1875. Hvem stod for innkjøpet av denne båten?


O.B. Sørensen
C.H. Sørensen og sønner
Lauritz Christian Stephansen

4.

Hvem er den lengstsittende ordføreren i Arendal etter 1945?


Jens T. Thommesen
Ørnulf G. Christensen
Torill Rolstad Larsen

5.

Denne presten avsluttet sin karriere som biskop i Nidaros. Han var omstridt og stemplet som liberalteolog. I noen år var han sogneprest i Trefoldighet menighet (1912-1917). Hva het denne presten?


Ludvig Zwilgmeyer
Jens Gran Gleditsch
James Maroni

6.

Du må dra til Tromøy for å finne Tollef Omholts vei. Hva var Tollef Omholt kjent som?


Ordfører på Tromøy
Ordfører på Hisøy
Ordfører i Arendal

7.

Skal du til Syver Kristiansens vei, havner du på Eydehavn. Men hva var Syver Kristiansen mest kjent som?


Direktør på Nitriden (Det Norske Nitridaktieselskap)
Direktør på Smelteverket (Arendal Smelteverk A/S)
Ordfører i Stokken kommune

8.

Ved Storingsvalget i 1933 ble det stilt en rekke listeforbund mellom partiene. Med hvilke andre partier inngikk Bondepartiet listesamarbeid med i Aust-Agder i 1933?


Partiet stilte liste sammen med Høire og Bygdefolkets krisehjelp
Partiet stilte liste sammen med Nasjonal Samling og Bygdefolkets krisehjelp
Partiet stilte liste sammen med Samfundspartiet og Bygdefolkets krisehjelp

9.

Hva het ordføreren på Hisøy i perioden 1976-1983?


Frithjof Holst-Pedersen
Bjørn Altenborg
Johan Guldal

10.

Arendal katolske menighet ble grunnlagt i 1911. Den hellige Frans Xavier ble valgt som kirkens vernehelgen. Nåværende kirke ble bygd i 1954. Hvem er regnet som menighetens grunnlegger?


Henrik Irgens
Karl Kjelstrup
Ivar Bårdsson

Tilbake til forsiden