Nyttårsquiz

1.

Det er alminnelig antatt at de første potetene på Agder ble dyrket på Tromøy. Når omtrent skjedde det?


1710
1740
1750

2.

Hvem regnes som den første beboeren på Havsøy?


Gunleg Elefsen
Ellef Gunlegsen
Thomas Ellefsen

3.

Fra 1837 var Hisøy sammen med Froland, Fjære og Øyestad en del av Øyestad formannskapsdistrikt. Når ble Hisøy skilt ut som egen kommune?


1871
1881
1891

4.

Agder var overrepresentert på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. En av grunnene var at 2 representanter fra marinen var hjemmehørende i Agder. En av dem kom fra Flosta og var av yrke matros. Hva het han?


Peder Johansen
Jacob Grøgaard
Even Thorsen

5.

Tidligere Hisøy kommune hadde eget kommunevåpen. Hva inngikk i kommunevåpenet?


To fyrtårn
To trestammer
To kirkespir

6.

Arendal fikk egen kirke først i 1670. Hvilken kirke betjente byens befolkning før 1670?


Øyestad kirke
Tromøy kirke
Austre Moland kirke

7.

Alfred Thommesen (1914-1988) var mangeårig medlem av kommunestyret i Flosta. Han ble innvalgt Stortinget i perioden 1958-1973. Hvilket parti representerte han?


Høyre
Arbeiderpartiet
Venstre

8.

Fra 1837 var Tromøy sammen med Barbu og Stokken en del av Austre Moland formannskapsdistrikt. Når ble Barbu og Tromøy skilt ut som egne kommuner?


1878
1898
1858

9.

I januar 1942 ble det ansatt ny fylkesmann i Aust-Agder. Han var overbevist nasjonalsosialist og innbitt antisemitt. Hva het han?


Halvor Hektoen
Hans Henrik Petersen
Torleif Øymoen

10.

Hva het ordføreren i Arendal i perioden 1948-1967?


Ola Solberg
Jens T. Thommesen
Stian W. Eriksen

Tilbake til forsiden