Blandet drops 2

1.

Få kvinner ble valgt inn i kommunestyrene i mellomkrigstiden. I Øyestad herredsstyre ble det valgt inn en kvinne ved valget i 1926. Hva het hun?


Anny Olsen
Kitty Knutsen
Berta Thorkildsen

2.

Hvem var ordfører på Tromøy 1932-34 og 1956-59?


Christian Stray
Hans Schrøder
Stian Eriksen

3.

Omtrent hvor mange frontkjempere kom fra Aust-Agder?


150
75
100

4.

I løpet av krigen hadde Arendal tre ordførere som representerte Nasjonal Samling. En av disse var også rektor ved Arendal Gymnas. Hva het han?


Sigurd Saxlund
Eystein Knutzon
Carl Hansen

5.

Domsbasunistene kalte de seg, tilhengerne av en ytterliggående, religiøs bevegelse som etablerte seg i Arendal i 1890-årene. Hva het grunnleggeren av denne bevegelsen?


Richard Johansen
Aanen Reinertsen
Johan Ager

6.

Hvilket parti har hatt flest ordførere i Arendal?


Høyre
Arbeiderpartiet
Kristelig folkeparti

7.

Hva het Stokkens første ordfører?


Guttorm Fløystad
Thor Lund
Nils Hjelmtveit

8.

Når ble A/S Smelteverk (Eydehavn) etablert?


1912
1914
1916

9.

Hva het fylkesmannen i Aust-Agder i perioden 1983-1994


Ebba Lodden
Signe Marie Stray Ryssdal
Hjalmar Inge Sunde

10.

Sognepresten i Austre Moland sa opp stillingen i 1876. Han tiltrådte deretter stillingen som postmester i Porsgrunn. Hva het mannen?


Johannes W.C. Dietrichson
Lars Oftedal
Adolph C. Preuss

Tilbake til forsiden