Tromøy

Max Tau (1897-1976)

"For en flyktning er det en velsignelse å kjenne seg hjemme i det land som har reddet ham. Slik jeg hadde forestilt meg nordmennene, møtte jeg dem også på Sørlandet, på Tromøya, hvor vi hadde kjøpt oss et gammelt fiskerhus". (Fra boken ”Tross alt”.)

Alf Prøysen (1914-1970)

Alf Prøysens hengivenhet til Tromøy er vel kjent. Der fikk han satt opp en Moelven-brakke på Brekka i 1955. Det er blitt hevdet at Alf Prøysen takket nei til et sjenerøst tilbud om et skipperhus med båt og brygge til fordel for Moelven-brakka.

Når kom de første potetene til Agder

Det har lenge vært påstått at de første potetene ble dyrket på Tromøy. Det er også de som hevder at det var i Moland det skjedde. De peker på presten Jens Boje.

Maskene på Tromøy kirke

Sagnet sier at for lenge, lenge siden stjal to røvere alt kirkesølvet i Tromøy kirke. Men de ble fakket, og fikk en passende dom: De ble halshugget, og hodene murt inn i kirkemuren til skrekk og advarsel.

Hove leir - fra krig til rock

I 2007 ble Hovefestivalen arrangert for første gang på Hove på Tromøya utenfor Arendal. Det var 66 år etter at tyskerne kom til Hove og anla Hove leir. I disse årene har Hove leir hatt en mangfoldig og spennende historie.

Hove skog

Hoveskogen er i flere arkivdokumenter og andre kilder beskrevet som svært verdifull. Fra Hoveskogen ble det i siste halvdel av 1800-tallet i stor utstrekning levert master og rær til distriktets skipsbyggerier. Skogen stod tett og grov med slanke, rette furustammer hvilket passet bra til master og rær for skipsbyggeriene. Skipsbygger Anders Henriksen Friisø kjøpte Hove gård med tilhørende skog av skipsreder Hans Aalholm i 1891. Gården hadde da vært i Aalholmslektens eie i mer enn 300 år. Anders Henriksen Friisø hadde skipsbyggerier flere steder langs kysten. Selv om seilskute-byggingen nå nærmet seg slutten var det likevel ikke helt slutt, Friisø bygde sin siste seilskute i 1906. Den fine rette furuskogen var som sagt ypperlig til skipsmaster og rær. Friisø lot deler av skogen hogge ut. Imidlertid stod likevel god skog tilbake da gården ble lagt ut for salg i 1913. Skogen ble taksert av skogmester Sætreng som den gang beregnet verdien til kr 65.000,00. Eiendommens totalverdi ble satt til kr 92.000.

Christian Runge på slaveskipet Fredensborg

Det er forskeren ved Næs Jernverksmuseum, Gunnar Molden som har skrevet denne artikkelen om et av mannskapet på slaveskipet Fredensborg. Artikkelen gir interessante innblikk i hva en historiker kan finne når han begynner å lete i arkivene. Det dukker nemlig opp flere kjenninger i konfirmantlistene da han endelig klarte å identifisere Christian Runge.

Arendalsmann på slavetokt

Leif Svalesen (1939-2010) er kjent for å ha funnet vraket av slaveskipet Fredensborg sammen med to andre amatørdykkere (1974). Svalesen deltok i de marinarkeologiske utgravingene i regi av Norsk Sjøfartsmuseum og Aust-Agder museum og arkiv. Han forfattet en bok om slaveskipets siste reise i trekantfarten 1767 – 1768. Han var dessuten en viktig drivkraft bak flere museumsutstillinger som presenterer slaveskipets siste reise. For sitt arbeide med å dokumentere og formidle Fredensborg ble Svalesen tildelt Aust-Agder fylkes kulturpris i 1998. I 2001 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Han ble tildelt Arendal kommunes kulturpris 2007. I desember 2000 fikk han årets kulturpris fra Center for afrikansk kulturformidling, CAK (kilde: Wikipedia).