Snorres kongesagaer

Visste du at det forskes mer på Snorre i engelskspråklige land enn i Norden? Det nyåpnede Aust-Agder kulturhistoriske senter har åpnet sin første utstilling.

Utstillingen er et innspill til grunnlovsjubileet.  Det dreier seg om kongesagaenes betydning for nasjonsbyggingen før og etter 1814. Da kom sagalitteraturen til å spille en viktig rolle.  I fortellingene fra en tapt storhetstid kunne man speile samtidens utfordringer.

De gamle kongesagaene fra middelalderen, og i særlig grad Snorre, ble viktige for å forme norsk nasjonalfølelse i århundrene som fulgte.

Her vil du finne noen utradisjonelle animasjonsfilmer.  Du vil også finne en seksjon som tar for seg svenskenes krav på Atlantis.

Ta deg en tur opp til vårt nye og moderne museum og arkiv. Utstillingen er åpen mandag - fredag kl. 09.00-15.00.

Du kan lese mer om utstillingen ved å følge denne lenken: www.aaks.no.  

Hjemmesiden er en utsøkt innfallsport til spennende lokalhistorisk stoff.  Se for eksempel Aust-Agder Arv, årgang 2012.  Her kan du finne en artikkel om losene og sjøfolk på Merdø.  Artikkelen er skrevet av etnologen Hilde L. Austarheim. Du finner også en artikkel om "bokmålets far": Knud Knudsen (fra Tvedestrand).