Blandet drops

Dette er en quiz på 10 spørsmål innenfor forskjellige tema.

1. Når ble Barbu innlemmet i Arendal?


1884
1900
1902

2. Thor Lund ble valgt inn på Stortinget flere ganger. Hvilket parti tilhørte han?


Venstre
Arbeiderpartiet
Høyre

3. Når forliste slaveskipet Fredensborg?


1756
1765
1768

4. Hva het Arendals første ordfører?


Morten Smith Dedekam
Thorvald Chr. Christensen
Alexander Chr. Møller

5. Hva het Arendals representant ved Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814?


Alexander Chr. Møller
Jacob Aall
Andreas Friderich Finne

6. Venstrepolitikeren Gunnar Knutsen var statsminister under 1. verdenskrig. Hvor vokste han opp?


Arendal
Helle
Saltrød

7. Hvem har komponert «nasjonalsangen» Mens Nordhavet bruser?


Henrik Wergeland
Conrad N. Schwach
Theodora Cormontan

8. Hisøy har hatt kun en kvinnelig ordfører. Hva heter hun?


Britt Jørgensen
Liv Moland Andersen
Ebba Lodden

9. Når ble Stokken utskilt som egen kommune fra Austre Moland?


1900
1910
1919

10. Hva het Øyestads første ordfører?


Guttorm Fløystad
Christian Fredrik Juell
Nils Nersten

Tilbake til forsiden