Om Arendal 2023

I forbindelse med Arendal bys300års-jubileum i 2023 er Arendal kommune nå i gang med å skrive et trebinds historieverk som skal ta for seg områdene som ligger innenfor dagens kommunegrense. Prosjektet er driftet fra kommunens side, men har representanter fra Aust-Agder museum og arkiv, Universitetet i Agder og de lokale historielagene i styringsgruppa.

Styringsgruppa består av:

Leder: Gjermund Orrego Bjørndahl, Arendal kommune, Ap

Nestleder: Tore Oland, Arendal kommune, Høyre

Medlemmer: Ellen Ledaal Gjertsen (historielagene), Harald Rinde (UiA), Snorre Øvrebø (AAMA), Bente Olimstad Brekka (Arendal kommune, Sp), Anne Lise Halvorsen (kulturnettverket)

Sekretær for styringsgruppa er Sølvi Haraldstad Christensen i kommunens kulturnettverk. 

 

Arendal by- og regionshistorie skal være et faglig solid historieverk, formidlet for et bredt allment publikum.Derfor skal bøkene gjennomillustreres med fotografier, tegninger og kart,skrives i et godt og tilgjengelig språk og ut fra interessante og faglig oppdaterte perspektiver.

Mer utpreget enn i noe tidligere historieverk blir dette også en felles historie for hele det området som i dag er Arendal kommune: Arendal, Hisøy, Moland, Tromøy og Øyestad. De tre bindene skal dekke historien fra de tidligste bosetningssporene vi har til helt ny samtidshistorie. Periodene er  fordelt på følgende måte:

Bind1: – 1723, Arendal før kjøpstaden. Kom ut i 2018

Bind2: 1723–1900, I sjøfartens tid. Kommer ut i 2020

Bind3: 1900-2020