Om Arendal 2023

I forbindelse med Arendal bys300års-jubileum i 2023 er Arendal kommune nå i gang med å skrive et trebindshistorieverk som skal ta for seg områdene som ligger innenfor dagenskommunegrense. Prosjektet er driftet fra kommunens side, men har representanterfra Aust-Agder kulturhistoriske senter, Universitetet i Agder og de lokale historielagenei styringsgruppa.

Enstyringsgruppe og et arbeidsutvalg leder prosjektet, og det er ansattforfattere til bind 1 som nå er i gang med å skrive. De som er ansatt erprofessor i historie ved Universitetet i Agder, Knut Dørum, og arkeolog vedUniversitetet i Nordland, Eirin Holberg. Dette bindet skal utgis høsten 2016.  

Styringsgruppa består av:

Leder: Gjermund Orrego Bjørndahl, Arendal kommune

N.leder: Ellen Ledaal Gjertsen, historielagene i Arendal

Medlemmer: Berit Eide Johnsen (UiA), Kjell Olav Masdalen (AAKS), Tore Oland (Arendal kommune), Hans-Magne Tysseland (Arendal kommune), Andreas Raaum.

 

Arendal by- og regionshistorieskalvære et faglig solid historieverk, formidlet for et bredt allment publikum.Derfor skal bøkene gjennomillustreres med fotografier, tegninger og kart,skrives i et godt og tilgjengelig språk og ut fra interessante og fagligoppdaterte perspektiver.

Merutpreget enn i noe tidligere historieverk blir dette også en felles historiefor hele det området som i dag erArendal kommune: Arendal, Hisøy, Moland, Tromøy og Øyestad. De tre bindene skaldekke historien fra de tidligste bosetningssporene vi har til helt nysamtidshistorie. Periodene er planlagt fordelt på følgende måte:

Bind1: – 1723

Bind2: 1723–1900

Bind3: 1900-2020

Itillegg til et trebindsverk i bokform er vi i gang med å opparbeide ennettportal og en «app» for  iPhono ogAndriod. Disse plattformene vil vi bruke til å formidle lokalhistorie til etbredere publikum, deriblant skoleelever i grunnskole og videregåendeskole.