Hans Jæger (1854-1910). Bohemen med dype røtter i Arendal

Høsten 1881 ble Jæger berømt for to innlegg i prostitusjonsdebatten i Kristiania Arbeidersamfund. Her krevde han fulle borgerlige rettigheter for de prostituerte, hvis skjebne han mente samfunnet alene hadde ansvaret for. Ekteskapet og den sosiale urettferdigheten var samfunnets to onder, påstod han.

Portrett av Hans Jæger, kunstner Sverre Jørgensen. Wikipedia.

Hans Jæger er kjent som forfatter, bohem og anarkist.

Han er nok mest kjent for romanen Kristiania-Bohêmen. Boken forkynner nød-vendigheten av en samfunnsomveltning som kunne skape rom for en friere utfoldelse av individenes evner og dermed vilkår for bedre og lykkeligere samfunnsforhold.

Boken ble straks beslaglagt.

I 1886 ble Jæger dømt til 60 dagers fengsel for blasfemi og for krenkelse av bluferdighet og sedelighet.

Romanen kom til å innlede en diskusjon som fikk stor sosial og litterær betydning.

I 1888 gav Jæger ut Kristianiabilleder og 1889 Novelletter. Bøkene er svært selvbiografiske, og i de tre sammenhengende bøkene Syk kjærlihet (1893), Bekjendelser (1902) og Fængsel og Fortvilelse (1902) utleverer han sine erotiske problemer hensynsløst, men viser et større litterært talent enn før.

Også disse bøkene ble straks beslaglagt; de ble utgitt på nytt 1969–70. Sin forfattervirksomhet avsluttet Jæger med det omfangsrike verk Anarkiets Bibel (1906). 

Arendals-tilknytningen

Gunnar Molden har skrevet en spennende artikkel om Hans Jægers Arendals-tilknytning. Det gjengis utdrag fra artikkelen nedenfor. 

Begge foreldrene til Hans Jæger var født og oppvokst i Arendal. Faren, Nicolai Henrik Jæger, var sønn til byfogden med samme navn. Moren, Otilie Henriette, var datter av seilmaker Ole Henrich Foss. Hun var søster til den mer kjente Frithjof Foss (som skrev Arendal Byes Historie).

Hans Jæger var født i Drammen. Familien flyttet senere til Bergen. Begge foreldrene døde før barna ble voksne.  

Hans Jæger og flere av søsknene ble plassert hos familier i arendalsdistriktet. Hans Jæger kom til onkelen, Niels Mathias Aalholm, som var gift med moras søster.

Aalholm var lærer ved den høyere skolen i byen. Han ble formann i Arendal Indremisjon og var en av de fremste representantene for den pietistiske vekkelsesbølgen som feide over byen på den tiden.

I Arendal rakk Hans Jæger å gå ett semester på Arendal realskole. Allerede den gang var han rastløs og våren 1869 drog han til sjøs.

Han vendte tilbake til Arendal og gikk på Palmstrøms navigasjonsskole på Tyholmen.  

Han drog igjen til sjøs før han fikk tatt noen eksamen. I Aalholms erindringer finnes kun følgende setning om Hans Jæger: «(han)..reiste fra oss… og vi maatte ophøre at betragte ham som vor Pleiesøn». 

Gunnar Molden dokumenterer at Hans Jæger så sent som i 1878 mottok penger fra Aalholm. Det er også kjent at han var på besøk i Kolbjørnsvik, hvor søsteren Hanna hadde sitt fosterhjem. Ved den anledning var han sammen med Edvard Munch, som malte et bilde av en mann på en benk i Kolbjørnsvik, mens han var her.

Da ekteparet Aalholm skrev testamente i 1892 ble Hans Jæger ført opp som arving til en liten pengesum.

Skriveføre slektninger

I artikkelen beskriver Gunnar Molden flere slektninger av Hans Jæger. Han skriver at det ser ut som om det har vært et sterkt uttrykksbehov hos flere i Jæger-familien.

Bestefaren, byfogd Jæger, utgav på eget forlag et nederlandsk-norsk leksikon (ordbok). Det var den første nederlandsk-norske ordboka som ble utgitt og trykt i Norge. Han utgav også en nederlandsk grammatikk og lesebok. Selv Conrad Schwach, som egentlig var svært kritisk til byfogden, gav en viss anerkjennelse for dette forfatterskapet.

Molden hevder at onkelen, Frithjof Foss, på toppen av sin karriere var en av de mest leste forfatterne i Norge. Her i byen er han best kjent som forfatteren av Arendal Byes Historie. Han debuterte i 1861 under forfatternavnet Israel Dehne med Skizzer fra London. Denne boka ble godt mottatt.

Kilder:

Gunnar Molden. «Den bortkomne fostersønnen» i Sånn var det, Årbok nr. 2. 1996. Arendal Historielag

Norsk biografisk leksikon