Endelig er nettsiden på plass!

Styringsgruppa for Arendal by- og regionshistorie har gjennom en tid arbeidet med å få etablert en egen hjemmeside /nettportal for prosjektet. Nå er nettsiden her! Vi håper at dere vil like innholdet som etterhvert vil publiseres på denne siden.