En bemerkeslesverdig kvinne

Musikerne Michael og Bonnie Jorgensen fra USA kommer til Norge i mai 2015 for å bringe Theodora Cormontans musikk tilbake til Norge.

I mai 2011 kom ekteparet Jorgensen over noen kartonger med musikkkomposisjoner som befant seg hos noen bekjente i Minnesota. Det første de la merke til, var den vakre håndskriften på manuskriptene.

Manuskriptene var undertegnet Theodora Cormontan. Da de kikket nærmere på manuskriptene, skjønte de at de var kommet over komposisjoner fra en profesjonell komponist.

Naturlig nok ble de nysgjerrige på livsløpet til denne kvinnen. De fant raskt ut at hun tilbrakte sine siste år på et aldershjem i Decorah, Iowa. (Aase Hougens SunsetHome For Old People).

Etter hvert fant de fram til Theodora Cormontans forbindelser til Norge. Ikke minst står de viktige årene i Arendal sentralt i hennes livsløp.

Komponist og musikkforlegger

Theodora Cormontan opprettet i sin tid et musikkforlag, en musikkhandel og et omfattende noteleiebibliotek i Arendal.

I perioden 1879–1886 utgav Cormontans forlag om lag 18 komposisjoner,alle fra kvinnelige komponister. Det var bl.a. komposisjoner av Caroline Schytte Jensen, mor til Gabriel Scott.

Cormontan skrev mange komposisjoner. I perioden 1875–1879 ble flere av hennes komposisjoner utgitt av Warmuth, det ledende skandinaviske musikkforlaget. I perioden 1879-1886 utgav hun ti komposisjoner på eget forlag.

Forlagsdriften var svært profesjonelt drevet. Cormontan hadde kommisjonærer i flere byer. I utlandet hadde hun kommisjonær i København.

Forlaget og musikkforretningen i Arendal ble lagt ned i 1887 i dragsuget av det store Arendalskrakket året før.

Emigrerte til USA

I 1887 emigrerte Theodora Cormontan til USA, sammen med sin søster, Eivinda og sin far, Even. De bosatte seg i Franklin, Minnesota. Der livnærte Theodora seg som musikklærer og organist.

Theodora døde i Decorah, Iowa i1922.

Utstilling ved Aust-Agderkulturhistoriske senter

Det blir arrangert en utstilling om Theodora Cormontan våren 2015. Michael og Bonnie Jorgensen vil i et eget arrangement presentere Theodora Cormontans livsløp og musikk.

Noe av musikken er allerede lagt ut på youtube. Nedenfor er det en lenke til et opptak fra en forestilling framført på St. Olaf College i Northfield, Minnesota 18. september 2012.

Lytt til den vakre musikken her: www.youtube.com/watch?v=Fm4edGrGYRk

For videre lesing: Michal og Bonnie Jorgensen har en egen hjemmeside der Theodora Cormontan står sentralt.Her kan du lese mer om hennes liv i USA. http://www.jorgensennotes.com/