Bygdebøkene fra Flosta

Det kan være både spennende og lærerikt å lese bygdebøker. Det har Flosta Historielag ettertykkelig bevist. Det foreligger nå 4 velskrevne, vakkert illustrerte bygdebøker. Disse bøkene bør ha interesse langt ut over kjerneområdet Flosta. Nedenfor omtales det første bindet.

Om bind 1. Sjøfart. Skogen, vinden og havet

Dette bindet er skrevet av Dag Bakka jr. og utkom i 2010. Det setter kystsamfunnet Flosta inn i en spennende regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Her kan du lese historien om hvordan lokalsamfunnet åpnet seg for handel og samkvem over Skagerrak med Jylland.  Det var nemlig denne forbindelsen som la grunnlaget for en maritim kultur som gjennom flere hundre år skulle sette sitt preg på samfunnet.

Boken følger den historiske utviklingen kronologisk.  Vi får kjennskap til hvordan lokalsamfunnet endret seg med de skiftende internasjonale konjunkturene. Det gjelder ikke minst de dramatiske årene da Danmark-Norge var i krig med England.

I de gyllne oppgangstidene etter 1850 viste lokalsamfunnet at det var i stand til å være med i utviklingen av de nye mulighetene som internasjonal skipsfart skapte.

Det er en bok som forteller om redere, sjøfolk og de som var med på å holde sjøfarten i gang.  Som det står i bokomslaget er det ”… en fortelling som på mange måter er felles med den norske historie og den til mange andre kystsamfunn, men er spesiell ved at det i Flosta ikke var mange alternative leveveier”.

Vi vil etter hvert bruke bygdebøkene som kilder når vi senere legger ut stoff om Flosta.

Om Flosta Historielag:

Historielaget ble stiftet i 1978.  Laget har siden starten arbeidet intensivt med å samle og registrere lokalhistorie og bilder.  Annet hvert år har historielaget utgitt årsskriftet Gammelt fra Flosta.  Medlemstallet har økt fra beskjedne 25 medlemmer i 1978 til 330 i 2011.

Kilder:

Flosta bygdebok 1.  Sjøfart. Skogen, vinden og havet. Flosta Historielag 2010.

Flosta bygdebok 2.  Gårder, bruk og beboere, bindene 1,2 og 3.  Flosta Historielag 2014.

Illustrasjonsfoto: ”Sjømannskona i Kilsund”. Bildet er hentet fra hjemmesiden til Flosta Historielag.  Bautaen er laget av kunstneren Tore Bjørn Sjøsvik.