Bind 3 er godt i gang!

Det tredje og siste bindet av Arendals historie er godt i gang. Til å skrive det siste bindet som skal ta for seg historien fra 1900 til 2023 har vi engasjert historiker og forfatter Iselin Theien. Bind tre skal komme ut til byjubileet i 2023.

Iselin Theien (født 4. april 1974) er en norsk historiker og biograf.

Theien tok doktorgrad i historie ved Universitetet i Oxford i 2001. Fra 2001 til 2003 og 2006 til 2008 var hun forsker ved Institutt for samfunnsforskning med prosjekt om forbrukersamvirkets historie og det sivile samfunn. Fra 2003 til 2006 forsket hun på skandinavisk forbrukerpolitikk etter 1945 som post.doc ved Universitetet i Oslo.

Fra 2006-2009 var hun redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning. I 2010 utgav hun en biografi om Sonja Wigert og i 2015 utgav hun «Fra krig til krig» en biografi om Carl Joachim Hambro