Arendals eldste historie

Mange tenker nok om livet på 1800-tallet og 1900-tallet, for bare ett eller to hundre år siden, at det var i «gamle dager». Men Arendals historie er langt eldre enn dette, eldre enn det nesten er mulig å forestille seg. De aller første menneskene som kom til agderkysten for å bosette seg her, kom for omkring 11 000 år siden! Hvem var disse menneskene? Hvor kom de fra?

 Inntil de helt siste årene var det svært få spor etter de første hundreårene med bosetning i Norge, og ingen fra Arendal. E18-prosjektet har endret på dette. Nå er det påvist boplasser fra både begynnelsen av eldre steinalder og senere deler av steinalderen i vårt område. Det gir spennende muligheter til å si noe om hvor de første bosetterne kom fra, hvordan de levde og hvordan etterkommerne deres i løpet av få generasjoner etablerte et nytt samfunn i det nye landet. Dette er bare ett av mange temaer i første del av Arendal by- og regionshistorie bind 1. Bindet tar for seg tiden fram til 1723, der arkeolog Eirin Holberg skriver om den eldste tiden fram til 1300 og først og fremst om hva de arkeologiske kildene kan fortelle om Arendals historie.

Her er det mange og spennende skildringer, blant annet om hvordan den tette kontakten på tvers av Skagerrak utløste det store skiftet fra fangstsamfunn til jordbrukssamfunn. Graver, løsfunn og gårdsnavn gir mye informasjon. Ikke bare om hvor menneskene bodde og hva de levde av, men også om hvordan samfunnet var bygd opp. For eksempel vitner en gullring fra romertiden funnet på Løddesøl om tilstedeværelsen av en elite. Det var sterke ledere og store forskjeller på folk, og i arendalsområdet var de mektigste trolig nært knyttet til høvdingmakten man ser konturene av på Fjære i Grimstad i jernalderen. Eirin er forfatter og medforfatter av flere andre bøker om arkeologi og regionshistorie, blant annet Nordlands historie (2015), Telemarks historie (2014), Bodøs historie (2009) og boka «Før vår tid. Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna gjennom 11 000 år».

Selv bittesmå ting har sin historie. Denne vakre pilspissen av bergkrystall ble funnet på Hesthag i Arendal og ble laget for over 8 000 år siden. Den var nok ment å bli festet til et pilskaft og brukes til jakt, men ble av en eller annen grunn liggende igjen på verkstedsplassen. Kanskje steinsmeden ikke var helt fornøyd med arbeidet, eller ble den borte mellom alt steinavfallet? Gjenglemte ting, avfall, graver, ofringer, ildsteder og gamle hustufter – fortidens mennesker har etterlatt seg spor som forteller om alle sider av menneskelivet og samfunnslivet.  

Foto: Synnøve Viken 2015, fra nettsiden NORARK: http://norark.no/undersokelse/arkeologi-midt-i-et-kvarts-eldorado