Arendals herre og beskytter

Av forfatter og professor i historie, Knut Dørum I en seddel i fogderegnskapene fra 1700 omtales borgeren og grunneieren Lauritz Pedersen Brinch som «herre til Arendal».[1] Flere ganger møter vi uttrykket «stedets herskaper» i fogderegnskapene på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Grunneierne var byens herskaper eller herrer. I Mandal og Farsund kalte man dem «kongene».

Arendals eldste historie

Mange tenker nok om livet på 1800-tallet og 1900-tallet, for bare ett eller to hundre år siden, at det var i «gamle dager». Men Arendals historie er langt eldre enn dette, eldre enn det nesten er mulig å forestille seg. De aller første menneskene som kom til agderkysten for å bosette seg her, kom for omkring 11 000 år siden! Hvem var disse menneskene? Hvor kom de fra?

Underveis – steinaldermenneskenes aktiviteter

Ingen har til nå visst hvordan det var i Aust-Agder i steinalderen. Takket være utbygging av E18, kan gåten snart bli løst. Arkeologer håper nye funn kan sette Aust-Agder på kartet. Aust-Agder har nemlig vært en hvit flekk på det norske steinalderkartet. Nå vil arkeologene prøve å finne ut hvordan de aller første «sørlendingene» levde, hva de levde av, hvor i terrenget de valgte å bosette seg og hvor tidlig de egentlig kom til regionen.

Den glemte komponisten; Theodora Cormontan

Søndag 31. mai kl. 19.00, inviterer Aust-Agder museum og arkiv (Kuben) til en musikalsk gratisforestilling av de sjeldne. Det er den glemte komponisten, Theodora Cormontan som vil stå i fokus. To amerikanske musikere, Michael og Bonnie Jørgensen, vil gjenoppfriske våre minner om denne kvinnen; prestedatteren fra Arendal. Hennes utsøkte komposisjoner var gått i glemmeboken inntil for noen få år siden. Da ble det funnet 150 håndskrevne piano- og sangkomposisjoner fra slutten av 1800-tallet. Det meste hadde aldri vært utgitt. Vi får nå anledning til å høre om hennes livsløp og lytte til noen musikalske perler.Om Arendal 2023


  • Arendal 2023 drives av Arendal by- og regionshistorie.